KA Eiendomsservice AS inngår i KA Gruppen AS som eier både KA Eiendom AS og KA Eiendomsservice AS. Vi spesialiserer oss på drift og skjøtsel av grøntanlegg, enkle vaktmestertjenester, feiing samt snørydding/strøing.

 
Vi har markedets beste betingelser på skjøtsel av grøntområder, og er underentreprenør hos flere store aktører i Oslo området.

Grøntskjøtsel

0
anlegg
0
kvadratmeter

Vinterdrift

0
anlegg

ARBEID VI UTFØRER

Skjøtsel av grøntområder

Beskjæring av busker, felling av trær samt plenklipp

Takarbeid

Inspeksjon, utbedring og tekking

Smømåking

Feiing

Forefallende arbeid

Knyttet mot drift av eiendom - både privat og næring

Vaktmestertjenester

Inkludert vask av fellesarealer

Riving

Riving av lettvegger, gipsvegger, gulv, inventar osv.

Våre kunder